De meest gestelde vragen over vogels

 

Kan ik mijn parkiet in de huiskamer laten rondvliegen?
Ja, als je er maar rekening mee houdt dat parkieten graag aan dingen knagen, zoals aan boeken en dergelijke. Loodveters van gordijnen zijn vergif voor vogels, dus daar moet je ze niet aan laten knagen. Verder moet je ervoor zorgen dat de vogel niet tegen het raam aan vliegt door er bijvoorbeeld vitrage voor te hangen of de gordijnen dicht te doen. Vogels zijn gemaakt om te vliegen, dus als je ze vaak laat rondvliegen doe ze daar een groot plezier mee. Wel moet je opletten dat ze niet uit het raam vliegen.

 

Ik heb gehoord dat een vogel een sociaal dier is, wat houdt dat in?
Dit houdt in dat het dier van gezelschap houdt. Zijn gezelschap kan bestaan uit een soortgenoot, maar ook uit mensen. Een vogel kan de mens als soortgenoot zien. Dit houdt in dat als een vogel alleen in een kooitje zit je voldoende tijd aan het dier moet besteden en niet de hele dag weg kunt zijn. Een vogel zonder voldoende sociale contacten verpietert.

 

Moet ik mijn vogels enten?
Het is bij wet verplicht om duiven waarmee wedstrijden gedaan worden te enten tegen paramyxovirus. Verder zijn er bij vogels geen entingen verplicht. Er bestaan nog wel andere entingen bij vogels, zoals tegen pokken (kanaries, duiven) en paratyphus (duiven).

 

Moet ik mijn vogels ontwormen?
Dat hangt van de situatie af. Wildvang vogels moeten sowieso ontwormd worden, want deze dieren hebben bijna altijd wormen bij zich. Vogels die met de buitenwereld in contact komen zoals duiven die rond kunnen vliegen, maar ook vogels in een open volière of vogels die vruchten en takken krijgen waar wilde vogels op gezeten hebben, moeten geregeld ontwormd worden. Via wilde vogels kunnen de vogels met wormeieren besmet raken. Vogels die in groepen gehouden worden besmetten elkaar onderling. Het is dus verstandig om een nieuwe vogel voordat hij bij de anderen geplaatst wordt eerst te ontwormen. Vogels die last hebben van wormen worden mager en hebben soms wat dunne ontlasting.

 

Hoe zie ik dat mijn vogel ziek is?
Een vogel die ziek is zit vaak bol. Dat betekent dat hij niet rechtop op zijn stok zit, maar een beetje in elkaar gedoken. De veren willen nogal eens niet mooi aangesloten liggen, maar ook wat af staan. Het kan zijn dat het dier niet meer eet of drinkt. Misschien maakt hij geluiden bij het ademen. Het ziek zijn bij vogels heeft verschillende oorzaken. Iedere vogelsoort kent zijn eigen soortspecifieke ziektes.

 

Hoe zie ik dat mijn vogel diarree heeft?
Vogels plassen en poepen tegelijkertijd. Een vogelpoep bestaat uit een wittig (onderliggend) deel, de urine, en een sliertje donker spul (wat boven op de urine ligt), de poep. Deze poep is meestal redelijk stevig en donker (niet bij beo,s). Wordt de poep groenig en weker dan is er sprake van diarree. Als een vogel te veel drinkt en dus ook te veel plast dan wordt de urine doorzichtig in plaats van wit. Er is dan geen sprake van diarree. De oorzaak van diarree en veel drinken kan onderzocht worden door nader onderzoek van de vogel en de ontlasting.

 

Waarom beweegt de staart van mijn vogel als hij ademt?
Als de vogel zijn staart beweegt met het ademhalen, houdt het in dat de vogel benauwd is. Het benauwd zijn bij vogels heeft verschillende oorzaken. Zo zijn papegaaien nogal eens benauwd door een schimmelinfectie van de luchtwegen en kan een kanarie naar lucht zitten happen door mijten in de luchtpijp. Door lichamelijk onderzoek van de vogel is het mogelijk de oorzaak te achterhalen.